Dây điện Cadivi CVV 3×16+1×10 mm2

180.070  156.661