Phích cắm di động loại không kín nước F015 – 6

112.000  78.400