Bóng Đèn LED Bulb Trụ Công Suất Lớn NLB206 20W

140.000  98.000