Bóng Đèn LED Bulb Trụ Công Suất Lớn NLB303 30W

186.000  130.200