ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 6005-6 Ø 600 x H650

3.400.000  2.040.000