Bóng Đèn LED Bulb Trụ Công Suất Lớn NLB506 50W

360.000  252.000