Dây điện Cadivi đôi 2×2.5 mm2

1.903.000  1.351.130