Dây điện Cadivi CVV 3×25+1×16 mm2

265.210  230.733