Dây điện Cadivi CVV 3×4.0+1×2.5 mm2

180.070  156.661