Đèn LED Nhà Xưởng HighBay 210W NHB2106 – Quang Thông 25200lm

6.200.000  4.340.000