Dimmer đèn Panasonic WEG57816B-1-G

409.500 

  • Bộ điều chỉnh sáng tối, chiều đứng
  • Dimmer Switch
  • (Incandescent and Low Voltage Halogen with Transformer 12V Light Control)
  • 220 VAC 300W
  • PANASONIC
MUA TRÊN SHOPPE