Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ – S18UXX Sino

36.200  25.340