Phích cắm di động loại kín nước F0132-6

265.000  185.500