Dây điện Cadivi CVV 4×150 mm2

1.601.600  1.393.392