Đèn Thả Nghệ Thuật Loại Đơn THCN11

387.600 

 • Kích thước: tùy chọn 1 trong 4 mẫu

  – Mẫu A: thân đèn Ø135 x H200 + dây – giá 527.000 VNĐ/bộ

  – Mẫu B: thân đèn Ø250 x H200 + dây – giá 598.000 VNĐ/bộ

  – Mẫu C: thân đèn Ø200 x H180 + dây – giá 598.000 VNĐ/bộ

  – Mẫu D: thân đèn Ø140 x H200 + dây – giá 535.000 VNĐ/bộ

  Loại bóng: E27 x 1 (chưa có bóng Edison như hình)

 

MUA TRÊN SHOPPE