Đèn Thả Nghệ Thuật Loại Đơn THCN17

891.600 

 • Kích thước: tùy chọn 1 trong 4 mẫu

  Đèn thả nghệ thuật THCN 17
  Φ 300 x 18 bóng GIÁ : 1,486,000
  Φ 300 x 42 bóng GIÁ : 2,132,000
  Φ 400 x 42 bóng GIÁ : 2,419,000
  Φ 500 x 42 bóng GIÁ : 3,378,000
  Φ 600 x 92 bóng GIÁ : 5,538,000

MUA TRÊN SHOPPE