Mô tả
    • Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67)
    • Wall socket (Watertight IP67)
F3132-616A – 3P – 230V – 6H – IP67