Mô tả
    • 250V – 20A – 3P + Ground
    • Phích cắm locking/Locking Plug