Cầu dao chống rò, quá tải RCBO 2P, 30mA Sino SOL68E

  • SỐ CỰC 2 Cực
  • DÒNG QUÁ TẢI: TÙY CHỌN
  • DÒNG RÒ TÁC ĐỘNG 30mA
  • ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC: 240V
MUA TRÊN SHOPPE