Cầu dao chống rò RCCB 4P, 100mA Sino Vanlock VLL45N

  • SỐ CỰC 4 Cực
  • DÒNG QUÁ TẢI: TÙY CHỌN
  • DÒNG RÒ TÁC ĐỘNG 100mA
  • ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC: 240V
MUA TRÊN SHOPPE