Giá Cầu Dao Chống Rò RCCB 2 pha Panasonic

  • Số cực: 2
  • Cấp điện áp: 240VAC
  • Dòng cắt ngắn mạch định mức 6kA
  • Dòng rò: 30mA
  • Bảo vệ chống dòng rò điện
  • Trọng lượng :0.23kg
MUA TRÊN SHOPPE