Cầu dao chống rò RCCB 2P, 30mA Sino SL68N

  • SỐ CỰC 2 Cực
  • DÒNG QUÁ TẢI: TÙY CHỌN
  • DÒNG RÒ TÁC ĐỘNG 30mA
  • ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC: 240V
MUA TRÊN SHOPPE