Mô tả
    • 250V – 20A – 3P
    • Ổ cắm locking loại nổi, màu đen
    • Locking surface mounting receptacle black