Mô tả
    • 125V – 15A – 2P+ Ground
    • Ổ cắm locking loại nổi, màu đen
    • Locking surface mounting receptacle black