Phích cắm di động loại kín nước F0142 – 6

280.000  196.000