Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng F413 – 6

157.000  109.900