Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F133-6

694.890 

MUA TRÊN SHOPPE