Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F135-6

1.180.000  826.000