Tủ điện âm tường mặt nhựa E4FC 14/18L

620.000  434.000