Tủ điện âm tường mặt nhựa E4FC 4/8LA

152.000  106.400 

Danh mục:
Mô tả

Tủ điện âm tường mặt nhựa, đế nhựa chứa 4-8 module, mặt nhựa ABS, nắp che Polycarbonate dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO… cung cấp sỉ và lẻ các loại thiết bị điện với giá cả tốt nhất… cung cấp sỉ và lẻ các loại thiết bị điện với giá cả tốt nhất. Liên hệ mua hàng với giá cạnh tranh nhất: 0905.629.139

Tủ điện âm tường mặt nhựa E4FC 4/8LA

Thông số tủ điện âm tường mặt nhựa bóng, đế sắt chứa 4-8 module – E4FC 4/8LA
Mã sản phẩm: E4FC 4/8LA
Chứa 4-8 module
Tủ điện mặt nhựa bóng ABS, đế sắt, nắp che Polycarbonate
Dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO
Sino-Vanlock Flush mounted enclosures for MCB, RCCB, ELCB, RCBO
E4FC 4/8LA

Các loại tủ điện âm tường khác:

E4FC 4/8LA Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 4-8 module plastic consumer unit
Chứa 4-8 module

E4FC 4/8L Tủ điện mặt nhựa, đế sắt chứa 4-8 module plastic consumer unit
Chứa 4-8 module

E4FC 4/8SA Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 4-8 module plastic consumer unit
Chứa 4-8 module

E4FC 4/8S Tủ điện mặt nhựa bóng , đế sắt chứa 4-8 module plastic consumer unit
Chứa 4-8 module

Tủ điện mặt nhựa ABS, đế nhựa, nắp che Polycarbonate

Dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO

Mã sản phẩm: E4FC 4/8L Tủ điện mặt nhựa, đế sắt chứa 4-8 module plastic consumer unit – metal base
Chứa 4-8 module

Tủ điện mặt nhựa ABS, đế sắt, nắp che Polycarbonate

Dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO

Mã sản phẩm: E4FC 4/8SA Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 4-8 module smooth plastic consumer unit
Chứa 4-8 module

Tủ điện mặt nhựa bóng ABS, đế nhựa, nắp che Polycarbonate

Dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO

Mã sản phẩm: E4FC 4/8 S Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt chứa 4-8 module smooth plastic consumer unit – metal base
Chứa 4-8 module

Tủ điện 8 đường sino

Tủ điện mặt nhựa bóng ABS, đế sắt, nắp che Polycarbonate

Dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO