Tủ điện âm tường mặt nhựa E4FC 2/4LA

117.000  81.900