Cầu dao chống rò điện là gì?

Trong trường hợp này, CB và cầu chì trong tủ điện không thể tác động ngắt nguồn điện với thiết bị, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Khi thiết bị tiêu thụ điện bị rò điện, một phần của dòng điện được rẽ nhánh xuống đất, đó là dòng điện rò. Khi có dòng điện về theo đường dây trung tính rất nhỏ và rơle so lệch sẽ dò tìm sự mất cân bằng này và điều khiển cắt mạch điện nhờ thiết bị bảo vệ so lệch. Nếu trong tủ điện có sử dụng thiết bị chống dòng điện rò thì người sử dụng sẽ tránh được tai nạn do thiết bị này ngắt nguồn điện ngay khi dòng điện rò xuất hiện.

Cấu tạo của thiết bị chống rò điện:

Thiết bị chống dòng điện rò trong TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI và TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN hoạt động trên nguyên lý bảo vệ so lệch, được thực hiện trên cơ sở cân bằng giữa tổng dòng điện vào TỦ ĐIỆN và tổng dòng điện đi ra thiết bị tiêu thụ điện.

Thiết bị bảo vệ so lệch gồm hai phần tử chính:

Mạch điện từ ở dạng hình xuyến mà trên đó được quấn các cuộn dây của phần công suất (dây có tiết diện lớn), chịu dòng cung cấp cho thiết bị tiêu thụ điện trong TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI và TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN.

Rơle mở mạch cung cấp được điều khiển bởi cuộn dây đo lường (dây có tiết diện bé) cũng được đặt trên hình xuyến này, nó tác động ngắt các cực.

 

 

 

 

 

Bình luận

bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905 629 139