Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D16 – VL9016

18.000  11.520