Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D25 – VL9025

34.800  22.272