Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D25 – SP9025

40.000  25.600