Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D32 – VL9032

70.000  44.800