Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D20 – VL9020

25.500  16.320