Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D16 – SP9016

20.500  13.120