Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D32 – SP9032

80.500  51.520