Ống nước nhựa PVC 21×1.6mm Cây 4m

27.280  23.188 

Mô tả

BẢNG GIÁ ỐNG BÌNH MINH

TÊN SẢN PHẨM

ÁP SUẤT

ĐƠN VỊ 

ĐƠN GIÁ

 Ống UPVC Bình Minh Ø21×1.6 mm

15

Mét

           6,820

 Ống UPVC Bình Minh Ø21×3.0 mm

29

Mét

         11,550

 Ống UPVC Bình Minh Ø27×1.8 mm

12

Mét

           9,680

 Ống UPVC Bình Minh Ø27×3.0 mm

22

Mét

         15,070

 Ống UPVC Bình Minh Ø34×2.0 mm

12

Mét

         13,530

 Ống UPVC Bình Minh Ø34×3.0 mm

20

Mét

         19,250

 Ống UPVC Bình Minh Ø42×2.1 mm

9

Mét

         18,040

 Ống UPVC Bình Minh Ø42×3.0 mm

15

Mét

         24,750

 Ống UPVC Bình Minh Ø49×2.4 mm

9

Mét

         23,540

 Ống UPVC Bình Minh Ø49×3.0 mm

13

Mét

         28,820

 Ống UPVC Bình Minh Ø60×2.0 mm

6

Mét

         24,860

 Ống UPVC Bình Minh Ø60×2.8 mm

9

Mét

         34,320

 Ống UPVC Bình Minh Ø60×3.0 mm

10

Mét

         36,190

 Ống UPVC Bình Minh Ø90×1.7 mm

3

Mét

         31,680

 Ống UPVC Bình Minh Ø90×2.9 mm

6

Mét

         53,680

 Ống UPVC Bình Minh Ø90×3.8 mm

9

Mét

         69,520

 Ống UPVC Bình Minh Ø114×3.2 mm

5

Mét

         75,680

 Ống UPVC Bình Minh Ø114×3.8 mm

6

Mét

         89,100

 Ống UPVC Bình Minh Ø114×4.9 mm

9

Mét

       114,070

 Ống UPVC Bình Minh Ø140×4.1mm

6

Mét

       127,930

 Ống UPVC Bình Minh Ø140×6.7 mm

10

Mét

       201,410

 Ống UPVC Bình Minh Ø168×4.3 mm

5

Mét

       149,380

 Ống UPVC Bình Minh Ø168×7.3 mm

9

Mét

       249,480

 Ống UPVC Bình Minh Ø200×5.9 mm

6

Mét

       258,830

 Ống UPVC Bình Minh Ø200×9.6 mm

10

Mét

       409,860

 Ống UPVC Bình Minh Ø220×5.1 mm

5

Mét

       231,220

 Ống UPVC Bình Minh Ø220×6.6 mm

6

Mét

       297,220

 Ống UPVC Bình Minh Ø220×7.8 mm

9

Mét

       387,860

THÔNG TIN THÊM
Độ dày của ống

Ống 220 x 5.1, Ống 220 x 6.6, Ống 220 x 8.7